Kỷ niệm 60 năm Cục Quản lý khám chữa bệnh.

Kỷ niệm 60 năm Cục Quản lý khám chữa bệnh.