Hội nghị CLB bệnh viện vệ tinh Bệnh viện Bạch Mai tại Nam Định