Cục Quản lý khám chữa bệnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Hai