FPT.eHospital®V2.0: Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh

Cập nhật lúc : 15:01:23  30/01/2019 (Lượt xem : 928)

- Với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang có nhiều tác động đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực, trong đó có y tế đòi hỏi các bệnh viện, cơ sở y tế cần không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và hiệu suất hoạt động, đặc biệttrong bối cảnh từ năm 2018 các bệnh viện phải...

Xem thêm