Văn hoá ứng xử trong nhân viên y tế

Cập nhật lúc : 17:09:12  09/09/2015 (Lượt xem : 8743)

Cái đẹp đã tạo ra thế giới và nó luôn hiện hữu quanh ta. Nhưng trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, có một lúc nào đó người ta vô tình bỏ qua nhiều giá trị cao đẹp. Đã có một số quan niệm cho rằng, với tốc độ phát triển như vũ bão hiện nay, với xu thế toàn cầu hoá nhanh và mạnh của thời đại dần dần xã hội sẽ được duy trì bằng Pháp luật và Tiền.

Xem thêm