Người nghèo sẽ được miễn viện phí

Cập nhật lúc : 17:08:23  07/08/2015 (Lượt xem : 876)

Theo dự thảo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, tới đây, những đối tượng thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100% phí khám chữa bệnh.

Xem thêm