Y tế Điện Biên: Đổi mới phong cách bằng những hành động thiết thực!

“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Y tế triển khai từ tháng 6 năm 2015.


Việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế đã và đang được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế Điện Biên

Với mục đích thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh; đồng thời tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam. Kế hoạch này đã được ngành Y tế tỉnh Điện Biên triển khai từ tháng 8 năm 2015 và bước đầu đã có những chuyển biến rõ rệt, đem đến sự hài lòng cho người bệnh.

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở Y tế đã xây dựng và ban hành Nghị quyết của Đảng bộ về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền Quyết định số 2151/QĐ-BYT đến các đơn vị trong toàn ngành và tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức. Ngay sau khi triển khai, 100% các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt các hoạt động cụ thể như: Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Ban chỉ đạo tại các đơn vị y tế, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, kế hoạch cụ thể, chi tiết theo đặc thù của từng đơn vị; Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong các tình huống giao tiếp với người bệnh, với nhân dân cho cán bộ y tế. Sở Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho 118 cán bộ y tế tại các đơn vị trực thuộc góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh và chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thành lập các Tổ chăm sóc khách hàng trong các Bệnh viện; Các bệnh viện thực hiện lộ trình triển khai trang phục y tế cho công chức, viên chức, người lao động theo Thông tư quy định về trang phục y tế cảu Bộ Y tế; Triển khai, thực hiện “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT của Bộ Y tế. Phân công Lãnh đạo và Trưởng các khoa phòng thường trực đường dây nóng 24/24 giờ, tiếp nhận và giải đáp các phản ánh của người bệnh một cách kịp thời. Năm 2015 có 251 cuộc gọi, trong đó có 128 cuộc gọi phản ánh đúng phạm vi xử lý trong lĩnh vực y tế. 6 tháng đầu năm 2016 có 56 cuộc gọi với nội dung tư vấn về chăm sóc sức khỏe, chế độ bảo hiểm Y tế, vận chuyển người bệnh… Tất cả các cuộc gọi không có cuộc gọi nào phản ánh về thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng… của cán bộ y tế; Triển khai hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế để tiếp thu, xử lý kịp thời ý kiến phản ánh của người dân; Triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh” trong Bệnh viện, nhằm hỗ trợ bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Tổ chức ký cam kết, thực hiện các nội dung cam kết về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại các cơ sở y tế. Đã thực hiện ký cam kết giữa cán bộ viên chức ký cam kết với Trưởng khoa, Trưởng khoa ký cam kết với Giám đốc Bệnh viện và Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giám đốc Bệnh viện và Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký cam kết với Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế ký cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện kế hoạch, nội dung cam kết, thực hiện cam kết và công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đã được thực hiện.


Ngành y tế Điện Biên đang nỗ lực chung tay xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh đồng thời xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện theo đúng khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở; bệnh nhân ở chăm sóc tận tình; bệnh nhân về dặn dò chu đáo” cho đội ngũ cán bộ viên chức ngành Y tế cần phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình tỉnh đăng tải các tin, bài về triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, huy động sự ủng hộ, tham gia của mọi người dân đối với hoạt động “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” sao cho phù hợp với thực tế tại tỉnh và các đơn vị y tế.

Việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã và đang được ngành Y tế xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, là yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, từ đó góp phần đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số khó khăn như: Việc triển khai ở một số đơn vị còn chậm so với kế hoạch, trình độ dân trí không đồng đều nên một số bệnh nhân và người nhà khi đến bệnh viện chưa nghiêm túc chấp hành các nội quy của bệnh viện; việc bất đồng ngôn ngữ khiến cán bộ y tế gặp khó khăn khi tuyên truyền, giải thích, tư vấn cho người bệnh. Ngoài ra, việc đổi mới một thói quen lâu dài cần phải có lộ trình, cả cán bộ y tế và người bệnh cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình để hướng tới sự hài lòng từ hai phía. Để khắc phục những tồn tại, không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng trong việc đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh, trong thời gian tới ngành Y tế tập trung triển khai một số nội dung cơ bản: Tiếp tục triển khai Quyết định 2151?QĐ-BYT về việc triển khai kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Triển khai kế hoạch 1239/KH-SYT về kế hoạch truyền thông thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông đối với cả cán bộ y tế và người bệnh qua các kênh thông tin, tập trung vào các nội dung nêu gương người tốt việc tốt của cán bộ y tế đối với phong cách, thái độ phục vụ người bệnh; phê phán, lên án những hành vi không đẹp trong ứng xử của cán bộ y tế đối với người bệnh, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc đổi mới; duy trì tốt chế độ báo cáo theo quy định; Tổ chức Hội thi Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật y giỏi lần thứ V và tuyên tuyền thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phát động phong trào thi đua tích cực trong giao tiếp ứng xử và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành Y tế./.

Mai Phương