Trao Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe nhân dân cho Trưởng Đại diện KOICA

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS. TS. Nguyễn Thị Xuyên thay mặt Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương Vì Sức khỏe Nhân dân cho ông Kim In, Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam.


Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông Kim In đã có những đóng góp hiệu quả cho ngành y tế. Ông đã đóng góp tích cực trong việc triển khai thành công dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại trị giá 35 triệu USD. Hiện nay, KOICA đang triển khai dự án hợp tác kỹ thuật (Q-Health) trị giá 5 triệu USD tăng cường năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của bệnh viện.

Trong năm 2013, ông Kim In rất tích cực và nhiệt tình trong việc hình thành dự án mới đang đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin kết nối với bảo hiểm y tế trị giá 10 triệu USD.

 HÀ CHI