Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ Việt Nam chuẩn hoá danh mục kỹ thuật

Vừa qua, Ngày 8/5 tại Hà Nội, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã làm việc với Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam TS Kidong Park về hỗ trợ kỹ thuật của WHO trong việc xây dựng danh mục kỹ thuật và phân tuyến khám chữa bệnh


Tại buổi làm việc PGS TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới hỗ  trợ Việt Nam xây dựng danh mục kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật, an toàn người bệnh và đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế.
Hiện nay ngành y tế  Việt Nam đã xây dựng thống nhất danh mục kỹ thuật trên toàn quốc với 18.000 kỹ thuật, phân tuyến, phân loại phẫu thuật thủ thuật, đã phát triển các quy trình chuyên môn kỹ thuật làm căn cứ pháp lý để các thầy  thuốc và nhân viên y tế thực hành, chuẩn hoá quy trình chuyên môn kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng khám chữa  bệnh.

 
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh tại buổi làm việc

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã căn cứ trên danh mục kỹ thuật này kết hợp với danh mục giá, để thanh toán chi trả dịch vụ khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi người có thẻ, tăng sự hài lòng của bệnh,  từng bước tiến tới áp dụng bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu lâm sàng giữa các cơ sở khám chữa bệnh.  Tuy nhiên danh mục này còn nhiều tồn tại: trùng lặp giữa các chuyên khoa, thiếu sự liên kết giữa danh mục kỹ thuật và  danh mục giá dịch vụ, chưa chuẩn hoá theo phân loại quốc tế.  Việc sửa đổi, bổ sung và thống nhất các danh mục  sẽ giúp việc triển khai thực hiện kỹ thuật, bồi dưỡng phẫu thuật thủ thuật, tính giá dịch vụ sẽ rất thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, sự giúp đỡ của WHO dựa trên kinh nghiệm quốc tế là rất cần thiết giúp Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc, TS Kidong Park đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng danh mục kỹ thuật của một số nước trong đó có Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc tổ chức cung ứng dịch vụ dựa trên cơ sở địa bàn dân cư chứ không phân theo địa giới hành chính.   TS Kidong Park cho biết WHO sẵn sàng cử các chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam trong  thống nhất danh mục kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật để đáp ứng hơn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong thực hành và trong thanh toán BHYT.

 
Thái Sơn- Lê Hảo