Tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm

Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong đó có kế hoạch tăng cường công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 

 
Đoàn Công tác kiểm tra cơ sở tại TP Hồ Chí Minh Ảnh: VFA
 
Các đoàn kiểm tra sẽ chú trọng vào những tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh phụ gia thực phẩm. Trong quá trình làm việc, 2 đoàn sẽ tập trung vào công tác kiểm tra hồ sơ công bố, hồ sơ tự công bố của các doanh nghiệp; kiểm tra điều kiện kinh doanh và lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định. Bên cạnh đó, trong quá trình hậu kiểm, các đoàn sẽ hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 
Theo: Lưu Thu (Báo Hà Nội mới)