Thầy thuốc nhân dân Việt Nam (P1)

Trong mọi thời đại, mọi quốc gia, hình ảnh người thầy thuốc luôn thường trực trong trái tim nhân loại. Người thầy thuốc Việt Nam mang sứ mệnh cao cả của thiên chức nghề nghiệp, song tiếp thu truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Thương người như thể thương thân" đã trở thành biểu tượng của sự lương thiện, đức hy sinh, lòng trắc ẩn và niềm chia sẻ trong lòng cộng đồng.


Bác sĩ. Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung


GS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Trần Đỗ Trinh


Giáo sư. Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Tài Thu


Thầy thuốc Nhân dân. PGS.TS.BSCK II Nguyễn Văn Thọ


Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng


Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Xuân Hướng


Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Quýnh


PGS.TS. BS. Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Mùi.


Thầy Thuốc Nhân dân Nguyễn Minh Thảo


Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn thị Thanh Hương


Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Giáp.


PGS.TS. Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sỹ


Thầy thuốc Nhân dân Tạ Văn Trầm