Sẽ lấy mẫu nước uống đóng chai để xét nghiệm

Mỗi thành phố sẽ lấy từ 10-12 mẫu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm phải báo cáo trước ngày 31/3.

Trước thông tin về việc phát hiện hạt nhựa siêu nhỏ trong nước uống đóng chai tại 9 nước, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu Viện Kiểm nghiệm Quốc gia và TP.HCM triển khai lấy mẫu một số sản phẩm nước uống đóng chai sản xuất tại Việt Nam đang lưu thông trên thị trường để xác định loại nhựa sản xuất vỏ, nắp chai. 

Kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn về: kim loại nặng, các chất thôi nhiễm, chất bay hơi với vỏ nắp chai. Kiểm nghiệm xác định loại vi hạt nhựa trong nước uống đóng chai (nếu có). Mỗi thành phố sẽ lấy từ 10-12 mẫu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm phải báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/3/2018.

Nguồn: vtv .vn