Lạng Sơn: Hướng tới trở thành tỉnh có hệ thống y tế phát triển

Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung củng cố và phát triển mạng lưới y tế, đào tạo đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều dự án đầu tư cho y tế đã được tỉnh triển khai, đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh. Lạng Sơn hướng tới trở thành tỉnh có hệ thống y tế phát triển trong các tỉnh khu vực miền núi.

Đầu tư xây dựng đội ngũ
Ngành y tế Lạng Sơn thời gian qua đã có những thay đổi vượt bậc, mạng lưới y tế phát triển về mọi mặt, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Bằng tinh thần tự lực và được sự giúp đỡ của Trung ương, đến nay, Lạng Sơn đã có được mạng lưới y tế rộng khắp từ tỉnh đến xã với trên 1.800 giường bệnh, 226 trạm y tế xã, đảm bảo công tác khám chữa bệnh ban đầu, phát hiện dịch bệnh và thực hiện chương trình y tế quốc gia. Bên cạnh đó, thực hiện xã hội hóa công tác y tế, hơn 20 bệnh viện, phòng khám tư nhân được thành lập với những trang bị hiện đại góp phần tích cực cùng các bệnh viện công lập đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.Tỷ lệ bác sĩ đã đạt 8,4 bác sĩ/10.000 dân; 81,4% số xã có bác sĩ,100% thôn bản có nhân viên y tế, cộng tác viên dân số hoạt động.
Ngành đã triển khai một loạt giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục tư tưởng chính trị, y đức cho cán bộ, triển khai tổ chức thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”,... Đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y tế Lạng Sơn ngày càng tận tụy, nâng cao y đức phục vụ nhân dân.
Hiện đại hóa, nâng cao năng lực ngành y tế
Trong những năm qua, cả hệ y tế điều trị và YTDP Lạng Sơn đều được đầu tư thỏa đáng trang thiết bị nhằm hiện đại hóa công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân. Nhiều máy móc, trang bị kỹ thuật hiện đại như chẩn đoán hình ảnh, chạy thận nhân tạo, nội soi, các máy xét nghiệm huyết học, sinh hóa... năm 2017 đã có trên 1.000 kỹ thuật mới được thực hiện, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến.
 Thành quả lớn cần kể đến là hệ thống y tế dự phòng của tỉnh là kiểm soát, giám sát, quản lý cũng như xử lý kịp thời các ca bệnh dịch, không để xảy ra vụ dịch lớn và không có tử vong do dịch bệnh.
Các chương trình mục tiêu y tế - dân số được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu theo giai đoạn và mục tiêu của chương trình dự án đề ra. Công tác tiêm chủng mở rộng vẫn tiếp tục bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh. 95% số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại vắc xin, tương đương với cùng kỳ năm 2015. Tổ chức tiêm phòng sởi – rubella cho đối tượng ở lứa tuổi 16 đến 17 tuổi đạt 96%, không có tai biến xảy ra trong tiêm chủng.
Hệ thống khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Trong năm 2016, số lượng khám và điều trị đều vượt cao so với kế hoạch đề ra, tuyến huyện khám bệnh đạt 114%, điều trị nội trú đạt 107% và điều trị ngoại trú đạt 268%. Tại tuyến tỉnh, số lần khám bệnh đạt 105% , điều trị nội trú đạt 131% và điều trị ngoại trú đạt hơn 300% kế hoạch năm. Tỷ lệ thực hiện danh mục kỹ thuật chuyên sâu đạt 56%, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn.
Phát huy những thành quả đạt được, năm 2017, Ngành Y tế Lạng Sơn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở; phấn đấu năm 2017 có thêm 13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Ban hành Kế hoạch chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 năm 2017. Chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện tăng cường triển khai thực hiện kỹ thuật mới. Trong quý I/ 2017 đã phê duyệt bổ xung 1.909 kỹ thuật chuyên môn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh. Đồng thời, chủ động giám sát dịch, theo dõi và dập dịch không để dịch lớn, nguy hiểm xảy ra.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số, chú trọng tăng cường công tác giáo dục truyền thông  để nâng cao sức khỏe của cộng đồng./.