Infographics: Những điều bạn nên biết về răng khôn

Phần lớn hàm của chúng ta chỉ đủ chỗ cho 28 răng, nhưng thực tế là có tới 32 răng vì thêm 4 răng khôn.Theo CTV Nữ Huyền/vov.vn