Họp lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam về chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt

Sáng 13/4/2018, Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế làm trưởng đoàn cùng các thành viên của Ban soạn thảo đã đến làm việc tại TP Cần Thơ. Buổi làm việc tập trung nội dung lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam về chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt (gọi tắt là dự thảo Quy chuẩn sửa đổi) và sửa đổi Thông tư quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước sạch

Tiếp đoàn có BS.CKII Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng lãnh đạo các Trung tâm tuyến thành phố trực thuộc Sở Y tế đã đến dự.
 
Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, phát biểu tại buổi làm việc.
 

Bà Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, dự thảo Quy chuẩn sửa đổi sẽ điều chỉnh từ 109 chỉ tiêu theo Quy chuẩn cũ thành 5 chỉ tiêu bắt buộc và 82 chỉ tiêu bổ sung. Đồng thời dự thảo sửa đổi Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 quy định về kiểm tra, giám sát vệ sinh, chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cũng nêu rõ các chỉ tiêu bắt buộc thực hiện đối với các đơn vị cấp nước chưa thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn.
 

Theo đó, đoàn cũng đã đưa ra cơ sở Hướng dẫn chung về Tiêu chuẩn Chất lượng nước gồm 82 danh mục các chỉ tiêu lựa chọn xét nghiệm có thể xuất hiện trên cả nước nhưng không yêu cầu các tỉnh, thành phố phải đưa toàn bộ các chỉ tiêu này vào tiêu chuẩn tại địa phương mình. Tuỳ theo đặc điểm, điều kiện mà từng địa phương sẽ đưa ra một tiêu chuẩn chất lượng nước riêng cho phù hợp. Ngoài ra, sẽ có một số chỉ tiêu bổ sung dựa vào khả năng rủi ro, nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước của từngvùng, miền được xác định thông qua Kế hoạch cấp nước an toàn do UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

Các đại biểu đã đưa ra các ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chuẩn và Thông tư sửa đổi. Các ý kiến tập trung vào việc cần thống nhất về số lượng các chỉ tiêu xét nghiệm trong dự thảo Quy chuẩn và Thông tư sửa đổi; đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm báo cáo của các cơ sở cung cấp nước, trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trong việc phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn để xác định các chỉ tiêu bổ sung…

 
Các đại biểu dự buổi làm việc.
 
Kết thúc cuộc họp, phía đoàn công tác Bộ Y tế cảm ơn sự tham gia góp ý nhiệt tình của các đại biểu dự họp, đồng thời tiếp thu những góp ý sửa đổi hữu ích của đại biểu tại TP Cần Thơ. Được biết, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn được lựa chọn để Ban soạn thảo sửa đổi quy chuẩn lựa chọn lấy ý kiến và dự kiến sẽ hoàn chỉnh, ban hành quy chuẩn trong thời gian tới.

 
Tin, ảnh: Thúy Duy