Hội nghị nâng cao chất lượng xét nghiệm

Ngày 21/7/2015, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Hội nghi Nâng cao chất lượng Xét nghiệm. Chủ trì Hội nghị do PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế và PGS.TS. Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.


PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế
Ngày 21/7/2015, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm, Sở Y tế TP.HCM tổ chức Hội nghi Nâng cao chất lượng Xét nghiệm. Chủ trì Hội nghị do PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế và PGS.TS. Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Tham dự Hội nghị có: lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, lãnh đạo các viện, trường, bệnh viện, các hội; lãnh đạo Sở Y tế, Trưởng khoa Xét nghiệm của các bệnh viện thuộc Sở Y tế tỉnh/thành phố khu vực phía Nam.


Ths.BS. Nguyễn Trọng Khoa
Ths.BS. Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế cho biết: cả nước hiện có 1.356 bệnh viện trong đó 38 bệnh viện tuyến Trung ương, 492 bệnh viện tuyến tỉnh, 629 bệnh viện tuyến huyện và 31 bệnh viện ngành. Mỗi bệnh viện có ít nhất 1 khoa xét nghiệm. Cả nước có 03 Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm (02 Trung tâm thuộc hai Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y dược TP.HCM; 01 Trung tâm thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh) phụ trách 3 khu vực bao gồm các tỉnh/TP tạo thành mạng lưới kiểm chuẩn xét nghiệm toàn quốc. Bộ Y tế đã ban hành, bổ sung nhiều chính sách, quy định, hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý xét nghiệm tại các bệnh viện, trường Đại học Y; huấn luyện cho 600 cán bộ Phòng xét nghiệm, hộ trợ kỹ thuật cho hơn 30 phòng xét nghiệm đạt chuẩn Quốc tế ISO15189 về xét nghiệm. Kết quả số lượng xét nghiệm tại các bệnh viện tăng trung bình hơn 10%/năm. Năm 2015, số cơ sở thạm gia ngoại kiểm là 3059 tăng 5 lần so với năm 2012. Bên cạnh thành tích đạt được vẫn còn một số hạn chế: trong công tác phục vụ bệnh nhân, hoạt động này còn tốn nhiều thời gian, nhiều bất tiện khi làm xét nghiệm; xét nghiệm nơi này không được nơi khác chấp nhận; lạm dụng xét nghiệm; chất lượng xét nghiệm của một số phòng xét nghiệm, nhất là ở tuyến tỉnh, huyện chưa được tin tưởng….


Toàn cảnh Hội nghị
Theo TS. Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trên cơ sở của dư luận xã hội, mong đợi của người bệnh, mong muốn của Sở Y tế: Các bệnh viện phát triển bền vững thích ứng trước những thử thách mới trong tình hình mới Hội đồng Quản lý chất lượng khám bênh, chữa bệnh của Sở Y tế đã ban hành 09 Bộ khuyến cáo hoạt động quản lý chất lương bệnh viện, trong đó có bộ khuyến cáo tăng cương triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng xét nghiện tại các bệnh viện. Qua bộ khuyến cáo này, Hội đồng đã đúc rút ra 14 khuyến cáo có giá trị nhằm tăng cường đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại bệnh viện được nâng cao; sau triển khai đã khuyến khích các bệnh viện hoạt động đảm bảo chất lương xét nghiệm theo quy định tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn IOS 15189 góp phần thúc đẩy lộ trình hội nhập quốc tế hoạt động khám chữa bệnh theo định hướng của Bộ y tế.

 


PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại Hội nghị.

Theo TS. Trần Hữu Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM, việc triển khai các chính sách quản lý chất lượng xét nghiệm của Bộ Y tế tại thành phố HCM và các tỉnh cho thấy từ năm 2007 chỉ có thành phố Hồ Chí Minh với 50 đơn vị ngoại kiểm thì đến 2015 đã có 32 tỉnh/TP với 1.093 đơn vị tham gia. Số lĩnh vực xét nghiệm tham gia EQA tăng từ 1(2007) lên 11(2014), năm 2014 đã kiểm chuẩn 99.850 lượt thông số Xét nghiệm, nhiều lĩnh vực xết nghiệm được tăng cường giám sát hơn, kiểm soát chất lượng mở rộng nhiều phạm vi (điều tri, dự phòng, Trung ương, tỉnh, Quốc hội, nhà nước, tư nhân…).

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị xuyên khẳng định trong thời gian qua với sự quan tâm của Bộ Y tế, Sở y tế, Y tế ngành và chính quyền địa phương các cấp nên công tác xây dưng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng xét nghiện trên toàn quốc đã thu được những kết quả đáng kích lệ. Cụ thể công tác đào tạo được đẩy mạnh. Số lượng xét nghiệm tại các bệnh viện và công tác giám sát chất lượng ngoại kiểm tăng dần qua các năm đã tăng sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện tuyến dưới, giảm số ca chuyển gửi bệnh nhân lên tuyến trên… Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng vẫn còn một số khó khăn thách thức thời gian tới cần quan tâm: Nhận thức về quản lý chất lượng xét nghiệm của lãnh đạo các đơn vị chưa quan tâm đúng mức, nhân lực còn yếu về chất lượng và thiếu về số lương, trang thiết bị phần lớn còn cũ…

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao Bộ khuyến cáo tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng xét nghiệm của Sở y tế TP.HCM. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Sở y tế các tỉnh/TP cần quan tâm, chia sẻ nội dung Bộ khuyến cáo được trình bày tại Hội nghị để áp dụng cho các bệnh viện địa phương trong khu vực; cần nâng cao nhận thức và cam kết lãnh đạo bệnh viện cho công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm; tăng cường kiểm tra giám sát, hỗ trợ hoạt động của các trung tâm kiểm chuẩn, hoàn thiện hệ thống phòng xét nghiệm tham chiếu, tăng cường đào tạo, tập huấn cấp nhật kiến thức xét nghiệm, khuyến khích đầu tư trang thiết bị, hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, hỗ trợ tăng cường hợp tác quốc tế.

Theo Công ChiếnTTTT GDSK TW