Hệ thống khám chữa bệnh tỉnh Yên Bái

Yên Bái – Sở Y Tế Tỉnh Yên Bái
Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Yên Bái
Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Yên Bái
Yên Bái – Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải II
Yên Bái – Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Yên Bái
Yên Bái – Bệnh Viện Tâm Thần Tỉnh Yên Bái
Yên Bái – Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tỉnh Yên Bái
Yên Bái – Bệnh Viện Khu Vực Chè Trần Phú

Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Văn Yên
Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Mù Cang Chải
Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Nghĩa Lộ
Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Trạm Tấu
Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Trấn Yen
Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Văn Chấn
Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Bình
Yên Bái – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lục Yên