Hệ thống khám chữa bệnh tỉnh Tuyên Quang

.

Tuyên Quang – Sở Y Tế Tỉnh Tuyên Quang
Tuyên Quang – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Tuyên Quang
Tuyên Quang – Bênh Viện Y Học Dân Tộc


Tuyên Quang – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Chiêm Hóa
Tuyên Quang – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hàm Yên
Tuyên Quang – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Kim Xuyên
Tuyên Quang – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Na Hang
Tuyên Quang – Bệnh Viện Đa Khoa Sơn Dương
Tuyên Quang – Bệnh Viện Suối Khoáng Mỹ Lâm
Tuyên Quang – Bệnh Viện Lao và bệnh Phổi
Tuyên Quang – Bệnh Viện Suối Khoáng Mỹ Lâm
Tuyên Quang – Bệnh Viện Đa Khoa KV Yên Hoa
Tuyên Quang – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Yên Sơn
Tuyên Quang – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Toàn Khu- Yên Sơn