Hệ thống khám chữa bệnh tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế Quảng Trị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Trị có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng; Khám chữa bệnh; Phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; Mỹ phẩm; An toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị Y tế; Dân số; Bảo hiểm y tế. Sở Y tế bao gồm 18 đơn vị tuyến tỉnh (trong đó có 4 bệnh viên), 17 đơn vị tuyến huyện ( trong đó 9 trung tâm y tế dự phòng và 8 bệnh viên) và 141 trạm y tế.Quảng Trị – Sở Y Tế Tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đông Hà
Quảng Trị – Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Cửa Tùng

Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cam Lộ
Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Đakrông
Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hải Lăng
Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Hướng Hóa
Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Triệu Hải
Quảng Trị – Trung Tâm Y Tế Thị Xã Quảng Trị
Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Triệu Phong
Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Vĩnh Linh
Quảng Trị – Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Gio Linh