Hà Nội phố...

Khi những ngày mưa không dứt. Hà Nội vẫn ồn ào lắm, chỉ có mình tôi lặng lẽ ngắm nhìn những cơn mưa kéo dài, lặng lẽ nghe những tiếng mưa như muốn gõ cửa đánh thức tôi khỏi những cơn mơ...


Sưu tầm