Đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân số trong tình hình mới

Mới đây, UBND Tp. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân số trong tình hình mới. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

 
 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, các sở, ban, ngành có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt và phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 74-KH/TU đến các cơ quan, địa phương, tổ chức và tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
 

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên, các đoàn thể nhân dân và của cả cộng đồng trong công tác dân số. Xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác với nhiệm vụ, biện pháp cụ thể; phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng ngành, cơ quan, đoàn thể, nhất là đối với các phong trào và các cuộc vận động.
 

Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra mục tiêu đến năm 2030, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức tự nhiên – dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho rằng, để đưa được tỷ số giới tính khi sinh về mức sinh học tự nhiên 103 – 107 bé trai/100 bé gái không chỉ là nỗ lực của ngành DS-KHHGĐ, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị: “Việc giảm tỷ số giới tính khi sinh là một việc rất khó khăn, không thể ngày một ngày hai mà nó đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt của tất cả chúng ta. Đây là một việc rất khó, nhưng không thể không làm. Tôi tin rằng với sự đồng lòng, quyết tâm hành động, chúng ta sẽ đưa được tỷ số giới tính khi sinh quay trở về mức bình thường”.

Nguồn: moitruong.net.vn