Đảng uỷ Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Đảng uỷ Bộ Y tế đã tích cực, chủ động, khẩn trương, nỗ lực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 ngày 14/3, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Đối với ngành Y tế, năm qua, Đảng uỷ Bộ Y tế đã tích cực, chủ động, khẩn trương, nỗ lực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI.
 


Toàn cảnh Hội nghị
 

Đảng uỷ Bộ Y tế đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ khối, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Y tế về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác xây dựng Đảng; Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2018 là năm bản lề quan trọng để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác y tế mà đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 20 và 21, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xây dựng chương trình hành động cụ thể để từng đảng ủy, chi ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ thực hiện tốt một số trọng tâm như: Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong mỗi công việc được giao qua đó góp phần cùng toàn ngành Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2018.

Các đảng ủy, chi ủy trong toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, các cấp ủy đảng phải tích cực, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng, uốn nắn các biểu hiện bức xúc, tiêu cực, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết...

Năm 2018, Đảng ủy Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Quốc hội, Chính phủ và Ngành Y tế đã đề ra; Đặc biệt là việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, trong đó có 2 Nghị quyết rất quan trọng đối với Ngành Y tế là Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW;

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về y tế; hoàn thành các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển toàn diện các lĩnh vực của giảm quá tải bệnh viện, nâng cao trình độ và y đức cho cán bộ y tế; Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh; Tiếp tục đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế; Đổi mới toàn diện cơ chế tài chính theo hướng tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, Nhà nước chăm lo cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế; Đổi mới phương thức quản trị bệnh viện và phương pháp đánh giá chất lượng bệnh viện theo hướng đánh giá về năng lực khám, chữa bệnh và chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế và thực hiện hợp tác công tư trong ngành Y tế….
 


Đồng chí Vũ Đức Nam, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng đảng khối các cơ quan Trung ương cho 17 đồng chí thuộc Đảng uỷ Bộ Y tế.8 đồng chí thuộc Đảng bộ Bộ Y tế được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảngĐảng bộ Bộ Y tế đã tặng Giấy khen cho 8 tổ chức Đảng trực thuộc đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”
10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2013-2017) được khen thưởng.


Nguồn: giadinh.net.vn