Công văn của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện chính sách đối với viên chức tử vong

Vừa qua, ngày 06/8/2015, Bộ Y tế đã có công văn số: 5665/BYT-TCCB gửi Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện chính sách đối với viên chức tử vong khi thực hiện nhiệm vụ

Nguồn: