Chuyên đề NCCLKCB tỉnh Thanh Hóa: Áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh.

Với chỉ tiêu kế hoạch là 120 giường (thực kê là 188 giường), 5 phòng, 7 khoa và 154 CBCNVC, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng sự nỗ lực không ngừng vượt lên những khó khăn trong việc thiếu thốn trang thiết bị, nguồn nhân lực, bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã trở thành đơn vị đi đầu toàn tình trong việc thu dung, tiếp nhận bệnh nhân có các bệnh về mắt.BS. Phạm Văn Dung – Giám đốc bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo và CBCNVC luôn nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, khám chữa bệnh cho nhân dân, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2015, Bệnh viện đã tiếp đón gần 14 nghìn lượt bệnh nhân và điều trị nội trú cho hơn 3 nghìn trường hợp. Để nâng cao chất lương khám chữa bệnh, trong những năm qua, Bệnh viện đã nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ về chuyên môn, đào tạo của bệnh viên Mắt TƯ. Ngoài ra, Bệnh viện cũng tích cực phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện công tác phòng chống mù lòa tại cộng đồng. Năm 2014, bệnh viện đã triển khai chăm sóc mắt toàn diện tại 2 huyện Thọ Xuân và Tĩnh Gia; Huy động nguồn kinh phí tài trợ cho chương trình phẫu thuật đục thủy tinh thể tại các huyện Thường Xuân, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Ngọc Lặc, Hà Trung đặt 91% kế hoạch.

Định kỳ hàng tháng, bệnh viện thực hiện lấy ý kiến, khảo sát sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị. Kết quả cho thấy sự nỗ lực của CBCNVC bệnh viện đã được bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ghi nhận. 6 tháng đầu năm 2015, bệnh viện đã tổ chức 2 đợt tập huấn về sốc phản vệ và quy tắc ứng xử trong bệnh viện nhằm thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc người bệnh cả về nghiệp vụ và tâm lý. Áp dụng tối đa công nghệ thông tin và tự động hóa vào trong quy trình tiếp nhận khám bệnh, quản lý người bệnh nằm bệnh viện, quản lý hồ sơ bệnh án. Năm vừa qua, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cắt điều trị vong võng mạc, Lazer điều trị đường bao sau, điều trị bệnh lý võng mạc tiểu đường, …

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tiến hành nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; cải tiến quy trình khám chữa bệnh, tăng số lượng bàn khám và bàn đăng ký để rút ngắn thời gian khám chữa bệnh cho bệnh nhân.Tiếp tục thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu chăm sóc mắt của nhân dân. Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác khám, tư vấn và điều trị. Triển khai ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học tại bệnh viện vào công tác khám chữa bệnh như: phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân, phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bong võng mạc, lazer điều trị đục bao sau, điều trị võng mạc tiểu đường bằng lazer Argon. Tăng  cường công tác giao ban, hội chẩn được tăng cường. Thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn đặc biệt là quy chế thường trực cấp cứu. Tổ chức phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến có hiệu quả ở đơn vị. Quan tâm công tác đào tạo lâu dài và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Với vai trò, trách nhiệm của đơn vị đi đầu toàn tỉnh về chăm sóc mắt, Bệnh viện đã dần khẳng định được vai trò trong công tác khám, chữa bệnh và nâng cao ý thức cộng đồng các bệnh về mắt qua việc tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng. Vượt lên những khó khăn, ban lãnh đạo và CBCNVC bệnh viện tiếp tục cố gắng nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc người bệnh, phục vụ nhân dân tốt nhất nhằm tiết kiệm thời gian, kinh tế cho người bệnh và áp lực cho tuyến trên.Văn Nam