BVĐK huyện Yên Thủy: Công tác Đảng vững mạnh để xây dựng sự nghiệp ngành y

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và chỉ đạo trực tiếp của chi ủy, chi bộ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Yên Thủy đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ chính trị của mình, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng được củng cố, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần tích cực và tạo niềm tin thực hiện tốt công tác KCB cho nhân dân.Thông qua nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV và nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI BVĐK Yên Thủy đã tổ chức tốt công tác KCB cho nhân dân đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cho toàn đơn vị. Cụ thể, tổ chức cấp cứu 24/24, luôn chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dụng cụ thuốc, trang thiết bị y tế. Vì vậy, công suất sử dụng giường bệnh qua các năm 2010- 2015 đều đạt và vượt trên 100% kế hoạch đề ra. Ngày điều trị trung bình từ 6 đến 7 ngày rút gọn đáng kể thời gian điều trị cho bệnh nhân.
 
Từ đó, chi uỷ, chi bộ cũng xác định việc hợp tác các dự án giúp phát huy tiềm năng hỗ trợ từ bên ngoài vào việc xây dựng cơ quan là rất quan trọng và được thể hiện qua các năm là năm 2012, được sự quan tâm của Sở y tế Hòa Bình về việc cải cách, xây dựng hệ thống xử lý nước thải trị giá hơn 9 tỷ đồng cho dự án thu gom nước thải theo công nghệ Nhật Bản, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn xả nước thải ra môi trường. Năm 2013 được tài trợ của tổ chức JICS- Nhật Bản, cung cấp trang thiết bị trị giá 10 tỷ đồng gồm: máy siêu âm màu 4B, máy Xquang KTS, máy xét nghiệm Lilirubin… nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Năm 2014, thực hiện dự án hơn 25 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vào việc xây dựng các khu điều trị, công trình phụ  trợ điện, nước, đường đi trog khuôn viên bênh viện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân.
 

Trong những năm qua BVĐK huyện Yên Thủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hiện tốt công tác KCB cho nhân dân.

Bên cạnh đó, chi bộ BVĐK Yên Thủy còn tổ chức hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức cho đội ngũ CNV, hàng năm cử các cán bộ đi học các lớp ngắn hạn về sơ cấp chấn thương, liên thông cử nhân, bác sỹ đa khoa… đồng thời, đơn vị không quên chỉ đạo xuống các tuyến về việc giúp đỡ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cấp cứu chấn thương, triển khai các nhiệm vụ KCB. Thông qua đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện chưa đúng quy chế chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ cũng như tác phong làm việc chưa nghiêm túc của cán bộ y tế tại trạm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần, thái độ phục người bệnh.
 
Qua việc thực hiện nhiệm vụ của mình BVĐK Yên Thủy phấn đấu không ngừng nghỉ và đề ra kế hoạch mới cho nhiệm kỳ mới 2015- 2020 bằng việc, thực hiện tốt quy chế chuyên môn nâng cao chất lượng tiêu chí bệnh viện theo quy định của Bộ y tế, 1 chi bộ luôn đạt tiêu chuẩn vững mạnh nâng cao hơn vai trò và sự lãnh đạo chi ủy, chi bộ luôn tạo sự đoàn kết nhất trí trong cơ quan, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành cơ quan và công tác KCB tạo sự tin tưởng trong lòng dân.


Nhân Bạch