Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Có những đơn vị biên chế được giao chưa sử dụng hết

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, vừa qua, nhiều địa phương và các cơ sở giáo dục công lập thực hiện số lượng hợp đồng để làm công tác chuyên môn rất lớn. Có những đơn vị biên chế được giao chưa sử dụng hết, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện chế độ hợp đồng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn (Ảnh: KT).
 

Sáng 6/6, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tham gia trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến biên chế ngành giáo dục, hiện tượng dôi dư giáo viên tại một số địa phương.
 

Theo Bộ trưởng, vừa qua, nhiều địa phương và các cơ sở giáo dục công lập thực hiện số lượng hợp đồng để làm công tác chuyên môn rất lớn và có những đơn vị biên chế được giao chưa sử dụng hết, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện chế độ hợp đồng.
 

Bộ trưởng cho biết, “trong Nghị quyết 19 và Nghị quyết 08 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19 đã nêu rất rõ là, chấm dứt tình trạng tự duyệt biên chế hoặc giao biên chế cao hơn so với biên chế của cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định. Chúng ta phải rà soát, sắp xếp lại ngay trong năm 2018”.
 

Để thực hiện nghiêm vấn đề này, Bộ trưởng đề nghị đối với các địa phương cũng như các cơ sở giáo dục công lập phải rà soát lại biên chế được giao và đánh giá năng lực đối với các giáo viên thực hiện hợp đồng trong thời gian vừa qua.
 

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng đề nghị phải có quy định để gián tiếp quản lý trong các cơ sở giáo dục, tức là những người ưu tiên làm chuyên môn, nghiệp vụ phải chiếm tỷ lệ trên 65%. Hiện nay, nhân lực làm công tác hành chính, quản lý chuyên môn chiếm tỷ lệ còn khá lớn.
 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng nhấn mạnh, “nếu những nơi nào còn thiếu thì chúng ta phải tuyển ngay để đáp ứng được yêu cầu, không thể để cho học sinh không có giáo viên dạy và cân đối trong số biên chế đã được giao”.
 

Mặt khác, Bộ trưởng đề nghị phải sắp xếp và tính toán lại định mức trong các trường đối với số lớp trong trường, số giờ dạy của giáo viên, từ đó tính toán số biên chế được giao.
 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế để cân đối lại tình trạng đối với những địa phương tăng dân số cơ học. “Chúng ta nên nghiên cứu lại có thể xem xét, bổ sung biên chế để tránh trường hợp thiếu giáo viên hoặc thiếu người phục vụ trong các trường học” – Bộ trưởng đề nghị.
 

Riêng về giáo dục mầm non, Bộ trưởng cho biết, hiện nay, giáo viên ký hợp đồng tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tuyển dụng của công chức. Tuy nhiên, trong thực tế thời gian qua, khi chuyển đổi từ các trường tư thục hoặc bán công sang các cường mầm non công lập đã đặt ra nhiều vấn đề cần xử lý.
 

Bộ trưởng phát biểu: "Chính phủ đã có quy định đối với giáo viên mầm non. Chúng ta vẫn thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được các cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập và hưởng chế độ chính sách như viên chức. Để thực hiện chủ trương này, Chính phủ đã chỉ đạo cho các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, sắp xếp, chấm dứt việc hợp đồng lao động làm chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tức là trừ những đơn vị đã thực hiện tự chủ tài chính thì được tự do tuyển chọn, quyết định về số người làm việc. Số còn lại phải rà soát để chấm dứt tình trạng này".
 

Cũng theo Bộ trưởng, đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo các địa phương phải cân đối và đảm bảo đủ giáo viên, bác sỹ để cung ứng trong vấn đề phục vụ chung. “Quan điểm của Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương chưa thực hiện việc chấm dứt hợp đồng làm chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non còn trong định mức biên chế, tức là còn định mức biên chế thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu xét tuyển. Đặc biệt ưu tiên đối với những người đã hợp đồng lâu năm, có trình độ, có năng lực đảm bảo yêu cầu thì có chính sách ưu tiên để tuyển dụng vào biên chế hiện nay còn thừa. Nếu trường hợp không sắp xếp, không tuyển dụng được, cuối cùng chúng ta mới thực hiện vấn đề tinh giản biên chế theo đúng Nghị định 108 của Thủ tướng Chính phủ” – Bộ trưởng khẳng định./.
 

Theo: Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam