Bắc Kạn: Tập huấn quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chi.

Vừa qua, Sở Y tế Bắc Kạn tổ chức tập huấn "Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí". Dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, các phòng chức năng trực thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị y tế tuyến tỉnh, các Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Trung tâm Dân số-KHHGĐ các huyện, thành phố trong tỉnh.


Ths.BSCKII Hoàng Văn Linh (Phó Giám đốc Sở Y tế) phổ biến Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin trong ngành Y tế Bắc Kạn tại lớp Tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Ths.BSCKII Hoàng Văn Linh (Phó Giám đốc Sở Y tế) khẳng định, hiện nay trước sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng, mọi tin tức đều có thể cập nhật và phổ biến rộng rãi ngay lập tức. Bên cạnh những thông tin phản ánh đúng nội dung, bản chất vấn đề, vụ việc thì vẫn còn có không ít thông tin phản ánh chưa đúng. Chính điều đó gây khó khăn cho việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ảnh hưởng đến uy tín của Ngành, đơn vị hoặc cá nhân. Do vậy, việc định kỳ thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, nội dung cung cấp thông tin phải theo đúng quy chế phát ngôn và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời thực hiện đúng những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật Báo chí, Luật Dân sự, công chức viên chức…

Tại lớp tập huấn, Ths.BSCKII Hoàng Văn Linh (Phó Giám đốc Sở Y tế) thông qua nội dung Quyết định số 1059/QĐ-SYT ngày 10/9/2014 của Sở Y tế Bắc Kạn v/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong ngành y tế tỉnh Bắc Kạn. Quy chế gồm 3 chương và 10 điều. Quy chế quy định rõ, người phát ngôn của Ngành Y tế gồm: Giám đốc Sở Y tế; một đồng chí Phó Giám đốc được Giám đốc giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên. Đối với từng đơn vị, Giám đốc Sở Y tế ủy quyền cho thủ trưởng từng đơn vị trực thuộc Sở Y tế để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.  

BSCII Tạc Văn Nam (Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe) trình bày tại lớp tập huấn về kỹ năng ứng xử với báo chí khi có khủng hoảng truyền thông tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, chia sẻ một số kỹ năng xử lý tình huống khi tiếp xúc với báo chí nhằm tạo điều kiện cho báo chí có điều kiện tiếp cận thông tin thuận lợi hơn và thông tin của các cơ quan, đơn vị tới báo chí kịp thời, chính xác, đầy đủ.

BsCK2.Tạc Văn Nam - Giám đốc TT Truyền thông GDSK chia sẻ về kỹ năng ứng phó với khủng huảng truyền thông và cung cấp thông tin cho Báo giới.
Bế mạc lớp tập huấn,  Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt các nội dung của lớp tập huấn đến cán bộ công chức viên chức trong đơn vị mình và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế phát ngôn. Đồng thời, có kỹ năng ứng xử đúng mực với cơ quan báo chí, luôn chủ động thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Các cán bộ trong tổ Truyền thông Giáo dục sức khỏe các huyện, thành phố cần thường xuyên viết tin, bài, gửi ảnh cho các phương tiện thông tin đại chúng, gửi Ban Biên tập Bản tin Y dược học Bắc Kạn và Cổng thông tin điện tử Sở Y tế để kịp thời thông tin về các hoạt động của ngành tới toàn thể nhân dân trong tỉnh./.                                                                                      


Ngọc Tú, TT Truyền thông GDSK tỉnh Bắc Kạn