4 lý do khiến bạn tự hào khi nói về Cách mạng tháng Tám 1945

Những sự thật về Cách mạng tháng Tám chắc chắn sẽ đánh thức lòng tự hào dân tộc trong mỗi người trẻ chúng ta.


Tinh mơ sáng ngày 19/8/1945, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Khoảng 10 giờ rưỡi, cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của Thanh niên tự vệ, của tổ chức Việt Minh Hoàng Diệu Hà Nội đã diễn ra. Đại diện Việt Minh tuyên bố: Tổng khởi nghĩa!


Kết quả là chính phủ cũ giải tán và sau đó đến ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập  khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).Theo Tri Thức Trẻ