BÁC SĨ PHẠM NGỌC LÂN - GIÁM ĐỐC BVĐK TỈNH QUẢNG NGÃI: TRƯỞNG THÀNH TỪ TRONG GIAN KHÓ

10/07/2019

​VIỆN DƯỠNG LÃO ĐẦU TIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0

10/09/2019

​PHÁT HIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ KỊP THỜI CHO 2 CHỊ EM SONG SINH BỊ THÔNG LIÊN NHĨ

08/10/2019

COI BỆNH NHÂN NHƯ NGƯỜI THÂN, ĐỂ TẬN TÂM CHĂM SÓC

28/02/2019

​ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG CHO BÉ 4 TUỔI BỊ VIÊM TỤY CẤP

08/10/2019

FPT.eHospital®V2.0: Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh

30/01/2019