BÁC SĨ PHẠM NGỌC LÂN - GIÁM ĐỐC BVĐK TỈNH QUẢNG NGÃI: TRƯỞNG THÀNH TỪ TRONG GIAN KHÓ

10/07/2019

​Nguy cơ tổn thương gan do thuốc điều trị viêm gan C

06/03/2019

PHẪU THUẬT BƠM XI MĂNG SINH HỌC CỨU NGƯỜI BỆNH THOÁT CẢNH BẠI LIỆT

19/06/2019

COI BỆNH NHÂN NHƯ NGƯỜI THÂN, ĐỂ TẬN TÂM CHĂM SÓC

28/02/2019

NHIỀU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHẤT LƯỢNG VÌ NGƯỜI BỆNH VÔ SINH, HIẾM MUỘN CỦA BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

09/05/2019

FPT.eHospital®V2.0: Hệ thống quản lý bệnh viện thông minh

30/01/2019